Parkovi Opatija

ŠETALIŠTA
OBALNO ŠETALIŠTA FRANZA JOSEFA I

Istinska je vrijednost i atrakcija Opatije i ponovni dokaz harmoniji ljudskog stvaralaštva sa ambijentom i prirodnim datostima. Proteže se prirodno probijenom trasom prateći morsku obalu i do maksimuma poštivajući konfiguraciju terena i obale. Proteže se od Voloskog do Lovrana, u dužini od 12 km, i predstavlja jedinstvenu i atraktivnu šetnicu oplemenjenu prekrasnim primjercima čempresa, hrastova i palmi.

šetalištašetališta


ŠUMSKO ŠETALIŠTE CARMEN SYLVA

Proteže se longitudinalno po obroncima Učke iznad Opatije na nadmorskoj visini od 50 do 180 m. Šetalište je uređeno 1890. godine pod imenom "Aurora", a prošireno 1901. na inicijativu i uz novčanu potporu rumunjskog kralja Karola i njegove supruge kraljice Elizabete, pjesnikinje koja je pisala pod pseudonimom Carmen Sylva.

Šetalište je tijekom proteklih godina devastirano na pojedinim dijelovima izgradnjom društvenih i privatnih objekata.

šetalištašetališta
C 2006. Parkovi d.o.o. Sva prava pridržana.