Parkovi Opatija

OPATIJSKI PARKOVI
parkoviOpatija leži na obali Kvarnera, podno planine Učke (1396 m), proteže se na dva geografski različita područja; obalni pojas - opatijska rivijera ili opatijsko primorje sa 43 km morske obale i planinski dio, uvjetno nazvan opatijskim krasom.

Opatija je centar turističkog kompleksa ispod Učke, koji se proteže od Preluka do Brseča. Neobično blaga i ugodna klima uvjetovana povoljnim položajem, jedan je od bitnih čimbenika njene atraktivnosti. Masiv Učke štiti Opatiju sa sjevera i zapada od prodora hladnih zračnih masa, a otoci Krk, Cres i Lošinj štite je sa istoka i juga od vjetrova sa otvorenog mora. Blaga klima utjecala je na stvaranje bujnog vegetacijskog pokrova koji je obogaćen interpoliranim egzotičnim biljem dokazuje harmoničnu spregu čovjeka i njegove mašte sa prirodnim datostima.

palmaProstor je romantičnog ugođaja, humaniziran; služi čovjeku, za njega je osmišljen i rađen po njegovu mjerilu. Opatija je primjer znalačkog uklapanja arhitekture u pejsaž, štovanja vrijednosti krajobraza i ambijenta.

Od malog ribarskog naselja sa benediktinskom opatijom i crkvicom Sv.Jakova koja se spominje još 1449. godine, Opatija je u rekordno kratkom vremenu pretvorena u mondeno zimovalište. 1844. riječki patricij Iginio Scarpa dao je sagraditi ljetnikovac - Villu Angiolinu, pa se ta godina smatra početkom opatijskog turizma. Istovremeno sa izgradnjom ville i hotela Kvarner (1882. do 1884.) izrađen je današnji centralni park Opatije.
C 2006. Parkovi d.o.o. Sva prava pridržana.